Committee

The Committee members of Mock Trial Club:

Chairman: Anthony Yiu Chun Yin (5B)

Vice-Chairman: Leo Wong Chak Hei (5E)

Secretary: Eden Wai Lun Mak (5A)

Treasurer:  Ronald Lai Hon Him (5B) 

Liaison Officer: Jayden Man Chun Kit (5E)

Steward:Franky Chu Fan Yee (5B)